Optimera användningen av Sveriges skogsresurser för att främja den cirkulära bioekonomin

Sveriges skogsindustri har en huvudroll för att uppnå en cirkulär bioekonomi, men utav den årligen fällda skogen blir endast 20% sågat virke, dvs ett bio-baserat material för produkter med lång livslängd och högt rankat i kaskadsprincipen. En huvudanledning för detta är bristen på ett integrerat informationsflöde hos sågverken, vilket beror på att timrets inre egenskaper i stort sett är okända när de kommer till sågverken. Datortomografi (CT) möjliggör att egenskaper kan bestämmas för det utsågade virket innan sågningen. Nya möjligheter att optimera sågverksprocessen öppnas därmed så att andelen sågat virke kan ökas väsentligt och att produktionen kan styras mer exakt mot kund. Genom att kombinera moderna maskininlärningsmetoder och trämaterialvetenskap ska en virtuell sågverksprocess skapas, med CT skannade stockar som indata. Optimeringen görs innan det första sågbladet rör stocken. Projektgruppen består av forskare inom träteknik, maskininlärning, samt representanter från industrin.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Benedikt Neyses
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2022-08-15 till 2025-08-15
Status
Pågående
Bild för artikel Optimera användningen av Sveriges skogsresurser för att främja den cirkulära bioekonomin

Kontakt

Benedikt Neyses

projektledare, Luleå tekniska universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här