Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att skapa en modell för tillverkning av spånplattor från återvunnet träavfall och med naturliga och fossilfria bindemedel. Femton kombinationer av alternativa bindemedel och olika typer av träavfall testas för produktion av olika spånplattor. Projektet avser också att utveckla metoder för separering av träavfall direkt vid byggarbetsplatser, samt utveckla metoder för sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar. Projektet kan bidra till att träavfall, som idag oftast går till förbränning, kan återföras till ett byggmaterialflöde.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Eric Rönnols
Organisation
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid
2017-02-06 till 2019-06-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här