Industriell Symbios i Västra Mälardalen 1.0

Projektet syftar till att utifrån befintlig industriell symbios i Västra Mälardalen, få fram ett kunskapsunderlag om dess hinder, möjligheter, effekter och potential och därmed bidra till att möta globala samhällsutmaningar som resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Projektledare
Camilla Nilsson
Organisation
Köpings kommun
Projekttid
2017-02-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat