Industriell symbios och innovationer uppstår ur samförstånd och entreprenörskap

Projektet syftar till att undersöka hur två restmaterial, fiberslam och bioaska, genom industriellt samarbete skapat värden och nya affärer. Genom att sprida lärdomar från detta samarbete kan andra material som skulle deponerats kunna få avsättning i andra sammanhang. Projektets resultat förväntas vara generaliserbara genom att lärdomar från de studerade samarbetena kan överföras på andra restproduktströmmar i andra sektorer.

Slam

Projektledare
Ian Hamilton
Organisation
Econova Energy AB
Projekttid
2017-02-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Industriell symbios och innovationer uppstår ur samförstånd och entreprenörskap

Slutrapport

Industriell symbios och innovationer

Projektet syftar till att undersöka hur två restmaterial, fiberslam och bioaska, genom industriellt samarbete skapat värden och nya affärer.

Ladda ner rapporten

Bilagor

Övrig information:
Presentation från resultatdagen

Kontakt

Ian Hamilton

Projektledare, Econova Energy

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här