Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. Syftet med projektet är att sammankoppla avgränsande projekt för att hitta generella beröringspunkter, så att resultat och lärdomar från mer specifika resultat kan sammanställas på en generell nivå. Projektet ska mynna ut i en roadmap för industriell symbios i Sverige.

Återvinning

Projektledare
Peter Carlsson
Organisation
Hifab AB
Projekttid
2016-12-01 till 2018-03-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här