Produktion av biopolymer av skogsindustriella avfall. P bioP

Projektet syftar till att bioslam från skogsindustriella reningsverk ska kunna ackumulera biopolymerer som kol- ochenergilager. Bioslam används idag till viss energiåtervinning. Mikroorganismerna i överskottslammet har under rättförhållande förmåga att ackumulera biopolymerer som kol- och energilager. Med rätt teknik kan polymerernautvinnas ur bioslammet och upparbetas till bioplast. Biopolymererna är av förnybart ursprung, biologisktnedbrytbara samtidigt som produktion av biopolymerer kan bidra till minskad energi och resursförbrukning ireningsverket. I projektet ska tekniken för dessa processer skapa verifieras och vidareutvecklas.Energimyndigheten bedömer att projektet har stor potential att bidra till en hållbar materialförsörjning eftersomman ska halvera avfallsmängden från ett pappers- och kartongbruk genom att producera biopolymerer (PHAs) avbioslammet.

Slam

Projektledare
Maria Sandberg
Organisation
Karlstads universitet
Projekttid
2018-07-01 till 2021-03-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Produktion av biopolymer av skogsindustriella avfall. P bioP

Slutrapport

Kontakt

Maria Sandberg

Projektledare, Karlstads universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här