Feedstock Recycling i ett Plastreturraffinaderi: teknoekonomi, hållbarhet och policy

Projektet syftar till att skapa underlag för ett framtida svenskt plastreturraffinaderi baserat på s.k. feedstock recycling, där stora mängder plast som idag inte kan materialåtervinnas skulle kunna bli en råvara för kemiindustrin. Projektet ska analysera ekonomi och hållbarhetsprestanda för olika processer för produktion av plast baserat på insamlad plast. Denna teknoekonomiska studie kan sedan hjälpa potentiella intressenter att fatta beslut om vägval avseende teknikspår och ingående/utgående material.Energimyndigheten bedömer att projektet har god potential att bidra till utlysningens mål om en hållbar plastanvändning genom att ta fram ett beslutsunderlag som i sin tur kan leda till investeringar i ett plastraffinaderi.

Plast

Projektledare
Johan Berg
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2019-03-01 till 2019-10-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Feedstock Recycling i ett Plastreturraffinaderi: teknoekonomi, hållbarhet och policy

Kontakt

Johan Berg

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här