PLASORT-Automatisk sortering av hela plaststycken

Projektet är ett förprojekt med syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla en automatisk sortering av större plaststycken ur avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) innan materialet malts. Genom att utnyttja styrkorna från olika typer av sensor- och visiontekniker och undersöka möjligheten att kombinera dessa till ett komplett identifieringssystem förväntas högre precision och hastighet än vad sensorteknikerna kan uppnå var för sig.

Elektronik Plast

Projektledare
Klas Cullbrand
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

PLASORT-Automatisk sortering av hela plaststycken

PLASORT-Automatisk sortering av hela plaststycken

Förprojekt med syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla en automatisk sortering av större plaststycken ur avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) innan materialet malts.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Bild för artikel Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här