Biologisk effektanalys, för nyttjande av avfall som råvara

Projektets syfte är att vidareutveckla metoder för nya testförfaranden för att identifiera när avfall uppfyller säkerhetsnormerna för inkorporering i produkter. Projektet ska förbättra kopplingen mellan specifik exponering och effekt för HP14 – ekotoxikologisk risk, det vill säga den fjortonde av EUs femton utformade egenskaper i paketet för cirkulär ekonomi som klassificerar när avfall kan omvandlas till produkt och samtidigt sätta begränsningar i användningen.

Projektledare
Per-Erik Olsson
Organisation
BioImpakt i Örebro AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-02-23
Status
Avslutat