Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Målet med projektet är att utveckla en behandlingsteknik av lätt förorenade jordmassor med biokol för att stabilisera föroreningarna och förbättra jordens kvalitét i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall. Projektet bedöms ha hög potential att bidra till förebyggande av avfall, eftersom förorenade jordmassor är en av de största avfallsfraktionerna i Sverige.

Projektledare
Anja Enell
Organisation
Statens geotekniska institut SGI
Projekttid
2018-06-15 till 2020-09-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här