Utveckling av avfallsförbränningsprocessen för att uppfylla framtidens behov

Förbränning av avfall är en viktig del av Sveriges avfallshantering och energiförsörjning. Men strävan mot en cirkulär ekonomi, där material ska cirkulera i mer eller mindre oändliga kretslopp, kommer att förändra bilden. Projektet ska engagera aktörer både inom och utanför avfallssektorn för att utveckla scenarier för den framtida cirkulärekonomin och konsekvenserna för avfallsförbränningen.

Projektledare
Jesse Fahnestock
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-08-01 till 2018-08-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här