Förbättringsåtgärder för effektiv återvinning av matavfall

Projektet syftar till att öka kunskapen om viktiga parametrar som påverkar återvinningsgraden för matavfall. Projektet kommer att använda Lean-metodik/värdeflödesanalys för att kartlägga systemet för biologisk återvinning av matavfall och identifiera förbättringsåtgärder för en effektivare återvinning av matavfall. Projektet ska angripa hela systemet, från insamling till produkt, och på så sätt minska risken för suboptimering. Förluster i systemet ska identifieras, kvantifieras och värderas och utifrån detta identifieras åtgärder som förbättrar insamlingssystem, förbehandlingssystem och kommunikationen dem emellan.

Livsmedel Återvinning

Projektledare
Johan Yngvesson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-04-01 till 2018-11-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Förbättringsåtgärder för effektiv återvinning av matavfall

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här