Småskalig förbränning av farligt medicinskt avfall

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera en funktionell prototyp för småskalig förbränning av medicinskt avfall. Det ska även upprätta och implementera en marknadsstrategi för länder angränsande till EU. Ny kunskap erhållen under projektet kommer att leda till minst 5 patentansökningar.

Projektledare
Rickard Sundell
Organisation
Bioincendia AB
Projekttid
2016-10-10 till 2018-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här