Minskade CO2-utsläpp och förbättrad resurseffektivitet genom användning av järn- stålslagg vid cementtillverkning (Slagg för cement, S4C)

Projektet syftar till att förbättra den miljömässiga hållbarheten för cement-, kalk- och stålindustrin genom att ta fram ny kunskap hur slagg från stålindustrin kan ersätta kalksten i cementproduktion. Projektet innehåller både laboratoriestudier och fullskaletester i stål- och cementprocesser. Projektet har potential att bidra till såväl minskad deponi av slagg som minskat behov av råvaruutvinning då behovet av kalksten minskar, detta leder också till sänkta växthusgasutsläpp. Energimyndigheten bedömer därför projektets potential att bidra till en cirkulär ekonomi och en mer hållbar resurs- och avfallshantering som god.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Fredrik Engström
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2017-06-30 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Slagg för cement, S4C

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här