Over & Oat

Ett effektivt livsmedelssystem är nödvändigt för att bygga ett hållbart samhälle med en resursanvändning inom planetens gränser. Restprodukter från växtbaserade drycker (okara) utgör en komplex utmaning för livsmedelsbranschen och är ett snabbt växande problem. På grund av bristen på storskaliga lösningar för vidareförädling används okara från havredryckstillverkning idag som foder eller gödsel. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur okara kan omvandlas från en restprodukt till en värdefull råvara på systemnivå. Forskningen kommer att fokusera på innovationer inom regenerativ matdesign och livsmedelsingredienser, men även okarans potential för biobaserade material kommer att undersökas. Projektet syftar till att initiera ett branschövergripande omställningsarbete genom forskning på processtekniker, cirkulära affärsmodeller och produktutveckling. Forskningen förväntas bidra till en mer hållbar livsmedelsindustri genom minskat matsvinn och en effektivare resursanvändning.

Livsmedel

Projektledare
Johan Sidenmark
Organisation
Axel Johnson Holding Aktiebolag
Projekttid
2023-09-01 till 2026-03-31
Status
Pågående
Bild för artikel Over & Oat

Mer om projektet

Artikel i Axfoundations rapport 2023

Redirecting residual flows from oat drink

Kontakt

Johan Sidenmark

projektledare, Axel Johnson Holding Aktiebolag

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här