Minskat matsvinn genom offentlig symbios

Projektets syfte är att utreda potentialen för minskat matsvinn genom cirkulära samarbetsmodeller, som här benämns ”Offentlig symbios”, genom samarbete mellan kommunens verksamheter såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, flyktingboenden och sociala sysselsättningsverksamheter. Projektet förväntas resultera i analyser av marknadsrelaterade, tekniska, immaterialrättsliga och policyrelaterade aspekter för utveckling av en storskalig modell för cirkulära matavfallsflöden mellan offentliga verksamheter.

Livsmedel

Projektledare
Åsa Enström Garnström
Organisation
Sörab - Söderhalls Renhållningsverk AB
Projekttid
2016-08-22 till 2017-02-21
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Minskat matsvinn genom offentlig symbios

Bilaga till slutrapport:
Enkätfrågor