Framtidens återvinningsprocesser för matavfall

Projektet syftar till att ta fram ett strategiskt underlag avseende hur insamlat matavfall bäst kan nyttjas. Exempel på processer som studeras i projektet är utvinning av kemikalier, proteinproduktion och biobränsleproduktion genom kombinationer av förgasning, fermentering, odling av larver, svampar och mikroorganismer. Analysen förväntas ge en övergripande bild av de utvecklingsmöjligheter som finns på området. Projektet är relevant för RE:Source genom att det syftar till att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag inom en del av innovationsområdet där det idag saknas en strategisk inriktning.

Livsmedel Återvinning

Projektledare
Christina Anderzén
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-10-01 till 2018-05-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Framtidens återvinningsprocesser för matavfall

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här