RETAKE – Komplett system för att ersätta engångsprodukter för mat och dryck vid event

Från 1 januari 2024 kommer alla som serverar mat eller dryck för take away vara tvungna att erbjuda ett återanvändbart förpackningsalternativ som ingår i ett rotationssystem. Projektet syftar till att implementera, testa och utvärdera ett system med återanvändbara förpackningar för mat och dryck under Almedalsveckan, Göteborgs Kulturkalas och Gothenburg Horseshow. Lösningen inkluderar specifikt anpassade, individuellt märkta och återvinningsbara matlådor, muggar mm, teknisk plattform för att säkerställa spårbarhet och driftorganisation för diskning och logistik. Projektet kommer också att studera och utvärdera hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande. Projektet förväntas resultera i hållbarare evenemang, minskad nedskräpning och kostnad för städning samt ökad nöjdhet hos besökare. Projektresultatet kommer även att utgöra ett stöd för framtida evenemang och arrangörer som vill använda återanvändbara förpackningar.

Affärsmodeller Plast

Projektledare
Maria Hammar
Organisation
Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Projekttid
2022-08-15 till 2023-12-31
Status
Pågående
Bild för artikel RETAKE – Komplett system för att ersätta engångsprodukter för mat och dryck vid event

Mer om projektet

Kontakt

Maria Hammar

projektledare, Chalmers Industriteknik

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här