Cementproduktionsprocessen optimerad för hållbar resursanvändning

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att göra det möjligt för cement-, bygg- och gruvindustrin att mer hållbart använda resurser inklusive råvaror och befintlig infrastruktur för att bidra till en hållbar ekonomi. Projektets mål är att utveckla en modifierad klinkerteknik som bygger på en omfattande användning av alternativa råvaror för att uppnå det koldioxidneutrala produktionsmålet. De alternativa råvarorna kommer att omfatta industriavfall, sidoströmmar samt utvalda naturresurser, som ännu inte har använts vid produktion av Portlandcement. Klinkeringsprocessen kommer att optimeras för dessa materialblandningar. Projektet kommer också att omfatta en begränsad studie av betong baserat på de producerade cementerna för att bedöma deras hållbarhet och identifiera möjliga risker och begränsningar.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Andrzej Cwirzen
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2023-09-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel Cementproduktionsprocessen optimerad för hållbar resursanvändning

Kontakt

Andrzej Marek Cwirzen

projektledare, Luleå Tekniska Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här