Högvärdiga livsmedel från växtfiberrester

Produktion av växtbaserade mejerianaloger såsom havremjölk genererar kopiösa mängder restprodukter, rika på protein och fibrer. Idag används dessa rester för jordförbättring eller djurfoder, eller förbränning. I tidigare projekt har vi visat att dessa restprodukter har potential att bli värdefulla ingredienser i livsmedel. Detta projekt syftar till att lösa återstående utmaningar såsom bakterietillväxt, innehåll av antinutrienter och tillgänglighet av protein och fibrer, och därmed öka cirkularitet och resurseffektivitet. Nyckeln här är att optimera och sedan implementera innovativ kooperativ fermentering mha unika bakterie- och jäststammar i fullskaleproduktion. Restprodukter kommer därmed att transformeras till hälsobefrämjande högvärdiga ingredienser för livsmedel såsom mejeri- och köttanaloger för den globala marknaden.

Livsmedel

Projektledare
Johan Kronholm
Organisation
The Green Dairy Sweden Holding Aktiebolag
Projekttid
2023-09-01 till 2025-03-31
Status
Pågående
Bild för artikel Högvärdiga livsmedel från växtfiberrester

Kontakt

Nils Johan Peter Kronholm

projektledare, The Green Dairy Sweden Holding Aktiebolag

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här