Underhåll av våtmarker med närings­återvinning

Våtmarker spelar en enormt viktig och mångsidig roll i arbetet med miljövård. En central funktion är att de utgör fällor för näringsämnen som annars hade runnit ut i vattendrag och bidragit till övergödning. För att behålla och förbättra denna funktion, och för att undvika att våtmarkerna växer igen, krävs underhåll i form av vassklippning med bortforsling. Idag saknas attraktiva metoder för detta. Projektet syftar till att ta fram ett nytt maskinkoncept för våtmarksunderhåll baserat på drönarteknik, för att bidra till att fler våtmarker underhålls och att en större mängd näringsämnen kan återvinnas genom att vassklippet används som gödningsmedel, foder och jordförbättring. Behovsägande är Initiativ Utö, en organisation som etablerat flera våtmarker i Stockholms skärgård och där tydligt erfarit bristen på passande verktyg för underhåll. Huvudpart är Nordluft, ett bolag som utvecklar drönarsystem baserat på större drönare i svärm för olika ändamål.

Projektledare
Elof Winroth
Organisation
Nordluft Automation AB
Projekttid
2023-09-01 till 2024-09-01
Status
Pågående
Bild för artikel Underhåll av våtmarker med närings­återvinning

Kontakt

Bild för artikel Elof Winroth

Elof Winroth

Projektledare, Nordluft Automation

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här