BALANCE – Behandling av lågförorenad jord med biokol tillverkad av organiskt avfall för hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi

Inblandning av biokol kan minska riskerna med förorenade jordar samtidigt som markkvaliteten förbättras. Inblandning av biokol direkt på plats har stor potential att minska mängden jordmassor som deponeras. Målet med BALANCE är att möjliggöra en storskalig användning av denna teknik genom att utveckla ett ramverk som omfattar metoder för miljö- och hälsoriskbedömning av biokolsbehandlad jord. Miljöpåverkan och resursanvändning med fokus på cirkuläritet kvantifieras med hjälp av livscykelanalys, substansflödesanalys och ett nyutvecklat ramverk för urban cirkuläritet. Varaktigheten av en biokolbehandlingen över en längre tid (5-6 år) studeras i ett pågående fältförsök. Vi kommer också att anlägga ett nytt fältförsök där biokolets potential att minska förångning av flyktiga föroreningar undersöks. Projektet ger underlag för en mer hållbar användning av jord- och avfallsresurser, stora samhällsekonomiska besparingar, miljövinster och är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi.

Projektledare
Anja Enell
Organisation
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Projekttid
2022-08-15 till 2025-08-15
Status
Pågående
Bild för artikel BALANCE – Behandling av lågförorenad jord med biokol tillverkad av organiskt avfall för hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi

Kontakt

Anja Enell

Projektledare, Statens geotekniska institut SGI

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här