Utveckling av drönarbaserad askåterföring

Projektet syftar till att vidareutveckla och demonstrera ett koncept för drönarbaserad återföring av aska till skog som kan ersätta nuvarande metoder med helikopter eller traktor/skotare. Metoden förväntas sänka kostnaderna för återföringen samtidigt som problem med markpåverkan och buller minskar. Energimyndigheten bedömer att projektet uppfyller utlysningens syfte om att demonstrera innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialutnyttjande eftersom det syftar till att genom ökad askåterföring minska negativa miljöeffekter i skogen samtidigt som deponering av aska minskar. Askspridning med drönare kan vara ett sätt att sänka kostnaderna för återföringen samtidigt som problem med markpåverkan och buller minskar vilket kan leda till att mer aska kommer ut i skogen.

Logistik

Projektledare
Elof Winroth
Organisation
Nordluft Automation AB
Projekttid
2020-01-01 till 2022-12-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Utveckling av drönarbaserad askåterföring

Slutrapport

Potential för drönarbaserad askåterföring

Potential för drönarbaserad askåterföring

Metoden kan bidra till ökade flöden av bioaska som återförs till skog istället för att deponeras.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Nyhetsartikel

Mer näring till skogen med hjälp av drönare?

Artikel i Aktuell Hållbarhet

Drönare i hållbarhetens tjänst – hinder, möjligheter och klimatvinster

Presentation RE:Sourcedagen 7 december 2022

Kontakt

Bild för artikel Elof Winroth

Elof Winroth

Projektledare, Nordluft Automation

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här