CIRCLOG: Cirkulära logistiktjänster som möjliggörare av kontinuerliga resursflöden

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om färdigheter, förmågor och tjänster som behövs för att möjliggöra effektiva flöden i cirkulära försörjningskedjor. Olika branschers behov av cirkulär logistik och tjänsterna som erbjuds av logistik branschen kommer att analyseras. Olika typer av cirkulära logistiktjänster anpassade till olika industrisektorers behov kommer att illustreras. Dessa tjänster kommer att konceptualiseras och kategoriseras samtidigt som deras potentiella bidrag till resursåtervinning jämförs mellan olika sammanhang.

Logistik

Projektledare
Ceren Altuntas Vural
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projekttid
2023-09-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel CIRCLOG: Cirkulära logistiktjänster som möjliggörare av kontinuerliga resursflöden

Kontakt

Bild för artikel Ceren Altuntas Vural

Ceren Altuntas Vural

projektledare, Chalmers Tekniska Högskola AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här