CIRCLOG: Cirkulära logistiktjänster som möjliggörare av kontinuerliga resursflöden

Idag finns det i Sverige ett stort cirkuläritetsgap då endast 3.4% av resurserna återvinns. Sverige har höga cirkuläritetsmål för att uppnå klimatmålen för 2045. Cirkulära produkter, affärsmodeller och försörjningkedjor utvecklas för att bidra till dessa mål men cirkulära logistiktjänster får mindre uppmärksamhet. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om färdigheter, förmågor och tjänster som behövs för att möjliggöra effektiva flöden i cirkulära försörjningkedjor. Olika branschers behov av cirkulär logistik och tjänsterna som erbjuds av logistik branschen kommer att analyseras. Olika typer av cirkulära logistiktjänster anpassade till olika industrisektorers behov kommer att illustreras. Dessa tjänster kommer att konceptualiseras och kategoriseras samtidigt som deras potentiella bidrag till resursåtervinning jämförs mellan olika sammanhang.

Logistik

Projektledare
Ceren Altuntas Vural
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projekttid
2023-09-01 till 2026-08-31
Status
Pågående
Bild för artikel CIRCLOG: Cirkulära logistiktjänster som möjliggörare av kontinuerliga resursflöden

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här