Från blyavfall till framtidens solcell

Projektet exemplifierar möjligheten att genom innovation kombinera cirkulär användning av återvunnet farligt avfall med affärer inom grön energi. Vi avser att utvärdera förutsättningarna att använda miljöfarligt avfall för produktion av grön el genom återanvändning av blyavfall för tillverkning av en central komponent till så kallade perovskitsolceller. EUs satsning på att återetablera en självförsörjande solcellsindustri skapar utrymme för såväl solcellsproducerande företag som underleverantörer. Perovskitsolceller pekas allt oftare ut som framtidens teknologi och investeringarna i produktutvecklande europeiska företag är massiva. Företaget Dyenamo AB i Stockholm har under de senaste 10 åren positionerat sig som en ledande tillverkare av kemikalier för kemibaserade solceller, såsom perovskitsolceller. Dyenamo är på rätt plats vid rätt tid med rätt kompetens, kontakter och branschkunskap för att ta upplägget från idé till marknad. Den föreslagna förstudien är första steget.

Elektronik Energi

Projektledare
Henrik Pettersson
Organisation
Dyenamo AB
Projekttid
2023-09-01 till 2024-02-29
Status
Avslutat
Bild för artikel Från blyavfall till framtidens solcell

Kontakt

Henrik Pettersson

projektledare, Dyenamo AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här