BRIC: Building Right – Innovativa arbetssätt för en cirkulär byggindustri

Projektet syftar till att införa designbaserade innovationsmetoder och synsätt i byggbranschen för att stödja omställningen till en mer resurseffektiv och cirkulär byggsektor. Nya lösningar och innovativa sätt att arbeta har svårt att få genomslag i byggbranschen. Detta bidrar till att göra byggande mer kostsamt, ohållbart och resursineffektivt. För att uppnå målet används metoder inom design, innovation och produktutvecklingsledning för att förstå förutsättningar och behov samt identifiera möjligheter och utmaningar för att ställa om byggsektorn så den blir mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar genom hela värdekedjan, från policy, design, produktion och byggskede, till användning, demontering och återbruk. Projektet kommer ske i direkt samverkan genom workshops och samverkan i en participativ och inkluderande process. Resultatet är en plan för hur identifierade möjligheter kan implementeras i ett framtida projekt med deltagande parter.

Bygg och infrastruktur Design

Projektledare
Anders Warell
Organisation
Lunds universitet
Projekttid
2023-09-04 till 2024-01-31
Status
Avslutat
Bild för artikel BRIC: Building Right – Innovativa arbetssätt för en cirkulär byggindustri

Slutrapport

Kontakt

Anders Verner Warell

projektledare, Lunds Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här