1 september 2021

Avyttring – en del av den cirkulära ekonomin

I Re:Source projekt Cirkulär Upphandling i Praktiken intresserar vi oss förstås för anskaffningen, men också för vad som händer sedan när en produkt inte längre kan användas i organisationen. Annars blir det klent med de cirkulära perspektiven.

Privata företag och privatpersoner kan enkelt både skänka bort saker och sälja, men för offentlig verksamhet finns det en del juridik att ta hänsyn till. Det gäller kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter, reglerna om konkurrensstörning och statsstödsreglerna. Dessutom finns regler om produktansvar för vissa produkter, till exempel medicinteknisk utrustning, och miljölagstiftning såsom kring kemikalieinnehåll i leksaker, som gäller alla.

Magnus Ljung SKR 400 x 400
Magnus Ljung, SKR

Oproblematiskt att byta

Det kan låta avskräckande, men Magnus Ljung som är jurist på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) menar att det är fullt möjligt för medlemmarna att vara cirkulära, inte bara i upphandling utan också i avyttring.

– Att byta begagnade saker inom samma organisation är helt oproblematiskt, det är bara att göra, säger Magnus. Det går också att ge bort saker till grannkommuner eller andra organisationer när prylarna saknar ekonomiskt värde eller där transaktionskostnaderna äter upp vinsten. Men i grund och botten är principen att sälja till marknadspris för att inte störa konkurrensen eller gynna enskilda näringsidkare.

Bedöm marknadsvärdet

När det gäller större värden kan man antingen låta en oberoende värderare bedöma marknadsvärde eller gå ut på anbud och se vad man får för bud, vad någon vill betala.

– Men det blir för krångligt när det gäller mindre värden som till exempel möbler och datorer. Då kan man googla priser på liknande produkter som säljs av olika företag eller kolla vilka priser som ligger ute på Blocket.

– Överskottsförsäljning har skett i alla tider, påminner Magnus. Kommuner har länge sålt fastigheter de inte behöver och att sälja möbler eller annat är i princip samma sak.

Kommuner och regioner kan sälja själva, eller så kan de upphandla en mäklartjänst eller en auktionstjänst som gör jobbet. Auktionstjänster är sedan länge vanliga för avyttring av bilar efter tre års leasing, och det går bra att auktionera ut annat också.

– Det går inte att friskriva sig från ansvar för lagar genom att upphandla en mäklartjänst eller auktionsfirma, men det går att avtala att den anlitade leverantören inte ska sälja vidare varor som är skadade eller miljöfarliga. Mäklaren måste granska och kvalitetsbedöma det begagnade materialet eller produkterna.

SKR:s jurister ger råd till kommuner och regioner hur de kan göra i enskilda fall och kort rådgivning är gratis för medlemmar. Här hittar du kontaktuppgifter till SKR:s jurister.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här