Informationsmöte om utlysningen Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

14 november 2023 | 09:00 - 10:00
Plats: online Arrangör: BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor – effektivt nyttjande av varje kolatom.

Under mötet kommer de berätta om utlysningen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här