Kraftsamling inför Horisont Europas nya arbetsprogram inom hållbar industri

17 oktober 2022 | 13:00 - 14:00
Plats: digitalt Arrangör: Vinnova

Under detta digitala möte får du inspiration att förbereda dig för det kommande arbetsprogrammet 2022-2023. Du får information om vad som händer just nu, hur du kan få stöd och du får lyssna till erfarenhet av tidigare sökande.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här