Hållbar plastanvändning – en av lösningarna på (flera) stora samhällsutmaningar

22 november 2023 | 08:30 - 10:00
Plats: Online Arrangör: Naturvårdsverket

En mer hållbar användning av plast skulle kunna bidra till att lösa några av de samhällsutmaningar som vi står inför. På det här seminariet kommer det visas på konkreta exempel på när detta går hand i hand och som även har blivit verklighet.

Utmaningar som kan komma att finnas på agendan: Produktion och konsumtion inom planetens gränser, klimat och biologisk mångfald, industrins konkurrenskraft och hälsa.

Bland annat kommer du att få höra från projekt om hållbara lekytor, om plastfria korkar och om pantsystem för återanvändbara matlådor.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här