Informationsmöte om partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT

6 september 2022 | 13:00
Plats: digitalt via Zoom

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, vars akronym är DUT, är ett partnerskap inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Partnerskapet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Partnerskapets huvudsakliga verktyg är utlysningar där forskare och andra aktörer kan söka finansiering.

Partnerskapets första utlysning öppnar hösten 2022 med en budget på omkring 80 miljoner euro. Det finns därmed förutsättningar att få finansiering för både forsknings- och innovationsprojekt för svenska aktörer som arbetar med frågor om mobilitet, energi och cirkulär ekonomi kopplat till städernas hållbarhetsarbete. För nationella pågående projekt är det samtidigt en möjlighet att kunna söka finansiering tillsammans med utländska aktörer som vill arbeta för hållbar samhällsbyggnad i en europeisk kontext.

LÄS MER

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här