Attraktiva livsmiljöer – cirkulära flöden och hållbar materialanvändning

8 februari 2024 | 17:00 - 18:00
Plats: Stockholm / online Arrangör: IVA

Flera samhällsutmaningar som klimatförändringar, begränsade resurser och växande befolkning har bäring på hur vi planerar och bygger våra samhällen. Arkitektur och samhällsplanering påverkar människans livsmiljö och är därför ett viktigt medel för att åstadkomma förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Samhällsbyggnadssektorn svarar för en stor del av den årliga materialanvändningen i form av uppförandet av byggnader och transportinfrastruktur. Men också indirekt genom hur våra samhällen planeras och fungerar när det gäller varutransporter, konsumtion och resor. Vilka är de centrala frågorna som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett bättre resursutnyttjande och materialåtervinning där det är möjligt? Vad betyder cirkularitet för branschen och vilka är de nya affärsmodellerna?   

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här