Hur kan Sverige bidra till en hållbar försörjning av kritiska råvaror?

14 februari 2024 | 15:30 - 17:00
Plats: Stockholm och digitalt Arrangör: IVA

Sverige är en betydande gruvnation. Vilken roll ska vi spela i EU:s framtida försörjning av metaller och mineral?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här