BioLyftet företagsutbildning

2 mars 2023 | 09:00 - 15:00
Plats: Jönköping Arrangör: BioLyftet

BioLyftet arrangerar i samverkan med Science Park Jönköping, en utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningen omfattar två dagar som ger fördjupade kunskaper om biobaserade och återvunna material.

2 mars 2023, kl. 09.00 -16.00, samt 15 mars 2023, kl. 09.00 – 15.15. 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här