Fossilfri och cirkulär upphandling

9 november 2023 | 08:15 - 16:30
Plats: Online Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du veta mer om förslag till framtida offentliga upphandlingar? Vill du jobba mer med fossila och cirkulära åtgärder men vet inte vart du skall börja? Undrar du vad som ger mest effekt vid kravställning? Anslut dig till detta heldagswebinarium där vi bland annat kommer att utforska följande:

  • Att ställa tydliga krav i ett helt livscykelperspektiv för att minska klimatpåverkan med praktiska exempel som genomförts.
  • Utmaningar inom offentlig upphandling när vi styr mot fossilfrihet och cirkulärt.
  • Hur internationella initiativ och ISO-standarder påverkar vår upphandlingsstrategi.
  • Öppen och allmänt tillgänglig samling av kriterier lämpliga att använda för cirkularitet i upphandling.
  • Miljöspendanalyser som strategiskt verktyg för att nå våra mål.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här