Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

23 november 2022 | 09:00 - 10:00
Plats: digitalt Arrangör: Mistra REES och Mistra Steps

Svaret på denna fråga ges i en rapport från Unity projektet som presenteras på ett onlineseminarium. Rapporten bygger på 63 intervjuer med personer inom plastbranschen, allt från tillverkare av termoplaster och termoplast-produkter, inköpare, säljare, branschorganisationer, återvinningsföretag till forskare och experter.

Ett färre antal plastvarianter, med högre prestanda och tydliga egenskaper förväntas ge flera fördelar, t.ex. enklare logistik och separation, högre volymer och ökat återvinningsvärde. Det kan ge miljömässiga fördelar men också ekonomiska vinster för plastbranschen.

De miljömässiga fördelarna är bl.a. minskad användning av jungfrulig plastråvara vilket leder till minskad mängd plastavfall som inte går att återvinna och därmed minskas CO2-utsläppen från både tillverkning av jungfrulig plastråvara och avfallsförbränning.

En ekonomisk fördel med återvunnen plast med hög prestanda och specificerade egenskaper i kombination med stora volymer, är att det då blir mer intressant för företag att återanvända plasten i nya produkter. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det även flera fördelar med minskade kostnader p.g.a. CO2-problematiken och nedskräpning.

Ingen anmälan krävs. Anslut till mötet i Zoom via den här länken: https://bit.ly/Unity_23_nov

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här