Digitala produktpass och utbildning i spårbarhet

20 mars 2024 | 13:00 - 16:00
Plats: online Arrangör: Trace4Value

Trace4Value är ett projekt om spårbarhet i värdekedjor, som stöttas av flera strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. På detta öppna projektmöte presenteras bland annat pilotprojekt med digitala produktpass inom textil.

Du får även information om utbildningen ”Framtiden är spårbar”, som finns på projektets hemsida.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här