Financing and funding of societal transitions

29 november 2023 | 08:30 - 10:00
Plats: Online Arrangör: iHubs Sweden

Varmt välkommen till en ny nätverksträff med iHubs Sweden. Den här gången fokusera vi på att utforska och diskutera innovativa finansieringsmodeller för att stödja och påskynda övergången till ett mer hållbart samhälle.

Systemutveckling är svår att implementera och testa i stor skala eftersom konventionella finansieringsmekanismer inte är anpassade för detta paradigm. Hur kan vi gå från projektfinansiering till effektfinansiering, och från kortsiktig till långsiktig och iterativt finansiering? Hur kan vi gå från att fokusera på direkta resultat och effekter till att även inkludera indirekta effekter och dess förmånstagare?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här