CIRPASS – digitala produktpass

5 mars 2024 | 09:30 - 17:30
Plats: online Arrangör: CIRPASS

Digitala produktpass (DPP) förväntas träda i kraft 2027 och gradvis utvidgas till ett brett spektrum av produktgrupper, och detta evenemang kommer att bidra till din förståelse av DPP-implementeringen.

Projektet CIRPASS sista offentliga evenemang kommer återigen att samla europeiska industrier, beslutsfattare, FoU-centrum, standardiseringsorganisationer, aktörer inom cirkulär ekonomi och hållbarhet samt leverantörer av digitala lösningar för att lära sig mer om det aktuella läget och möjliga framtida utvecklingar av det digitala produktpasset (DPP).

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här