Cirkulär hantering av solcellspaneler

11 april 2024 | 10:00 - 11:00
Plats: online Arrangör: Energimyndigheten

Hur kan solcellspaneler i högre utsträckning tas om hand på ett giftfritt och cirkulärt sätt? Energimyndigheten berättar om vad deras utredning kommit fram till.

Webbinariet riktar sig främst till dig som jobbar inom solenergibranschen, avfallsbranschen eller på annat sätt berörs av miljöfrågor kopplat till solenergi.

Energimyndigheten kommer att presentera de åtgärdsförslag som de kommit fram till i utredningen, samt en bedömning av framtida avfallsvolymer.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här