Digital rapportlansering: EU:s taxonomi om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag?

7 februari 2023 | 13:15 - 14:30
Plats: digitalt i Teams Arrangör: Tillväxtverket

EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och ekonomi. I dagsläget omfattas endast finansmarknadens aktörer och stora bolag av kravet att rapportera hur stor del av deras verksamhet som omfattas av taxonomin. På uppdrag till Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen. Välkomna till presentation av rapporten följt av reflektioner av relevanta aktörer!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här