Horisont Europa: vad, varför och hur?

13 mars 2024 | 13:00 - 14:30
Plats: Stockholm och online Arrangör: Vinnova

Lär dig mer om grunderna i Horisont Europa! Vilka finansieringsmöjligheter finns och hur fungerar programmet egentligen? Vinnova vägleder genom EU:s ramprogram och EU:s webbportal för att du ska känna igen strukturen, hitta rätt utlysning och se möjligheterna för dig och din forskning/organisation.

Med ramprogrammet Horisont Europa fortsätter EU arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an stora globala samhällsutmaningar. Horisont Europa har en budget på över 95 miljarder euro och pågår 2021–2027. 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här