Hållbar konsumtion – utopi eller verklighet?

1 december 2022 | 07:30 - 09:30
Plats: Stockholm och digitalt Arrangör: Formas

Sverige är ett av 15 länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Samtidigt har vi ett världsunikt mål för minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Hur ska vi lösa utmaningarna för att uppnå hållbar konsumtion?

På Formas frukost möter du forskare och experter med olika perspektiv på hur vi kan nå målen och konsumera på ett hållbart sätt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här