Frukostmöte om möjligheterna med bioraffinaderi

29 augusti 2023 | 08:00 - 09:00
Plats: online Arrangör: Waste Refinery

Ett bioraffinaderi använder biobaserade resurser effektivt och utvecklar nya produkter som ersätter fossilbaserade. Råvarorna kan exempelvis komma från skogen, jordbruket eller livsmedelsindustrin. Det finns en stor potential i att ta tillvara på dagens restströmmar.

Vi presenterar två profiler inom området och avslutar med en diskussion som förhoppningsvis kan leda till nya idéer och gemensamma projekt.

  • Gör biogasanläggningen till ett bioraffinaderi genom att ta tillvara vätgas och fettsyror.
    Mohammad Taherzadeh, professor i Bioprocess Technology på Högskolan i Borås.
  • Pappersbruk som källa till biogas, biokol, bioplast och fiskfoder.
    Maria Sandberg, docent i Miljö- och Energisystem på Karlstads universitet.
  • Diskussion om deltagarnas möjligheter att utveckla sina egna materialflöden och processer

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här