Cirkulär framtid

13 - 14 oktober 2022
Plats: digitalt Arrangör: SIS

Vad sker inom materialutveckling, byggande, tjänstesektorn? Hur kan olika aktörer och branscher arbeta mer tillsammans för ökad cirkularitet? Vilken roll ska din verksamhet ta i omställningen? Hänger lagstiftningen med?

Hämta inspiration till din verksamhets resa mot en resurseffektiv och cirkulär affärsmodell, genom att enkelt och kostnadsfritt ta del av experternas kunskaper och diskussioner mellan ledande aktörer som driver utvecklingen framåt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här