Informationsmöte inom FFI om fem nya utlysningar för hållbara vägtransporter

6 februari 2024 | 11:00 - 12:00
Plats: online Arrangör: Vinnova

Vill ni bidra till en omställning av vägtransportsystemet? FFI – Fordonsstrategisk forskning och innovation inleder det året med nya erbjudanden.

Den 23 januari öppnar nya utlysningar inom samtliga fem delprogram: 

  • Cirkularitet
  • Nollutsläpp
  • Trafiksäker automatisering
  • Transport- och mobilitetstjänster
  • Accelerera.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här