Vägen mot Sveriges cirkulära omställning med näringslivet som draglok

12 december 2022 | 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm eller digitalt Arrangör: Delegationen för Cirkulär Ekonomi

Årskonferens för Delegationen för Cirkulär ekonomi.

Årskonferensen gästas bland annat av Anders Kärrberg, ledamot i Delegationen och Head of Global Sustainability på Volvo Cars, som berättar om komplexiteten i att producera en bil helt cirkulärt, utmaningarna med att eliminera avfall och varför det behövs incitament för att göra återvunnet material billigare än nytt.

Vi får dessutom höra mer om grön design för cirkulära och hållbara produktionsinvesteringar samt den stora, gröna omställningen och industriella utvecklingen som pågår i norra Sverige. Delegationens expertgrupper presenterar även sitt arbete med frågor som kan accelerera omställningen.

Deltagande kan ske fysiskt eller digitalt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här