Hur kan cirkulära flöden öka tillgången till kritiska metaller och mineral?

20 mars 2024 | 16:00 - 18:30
Plats: Stockholm och online Arrangör: IVA

Idag återvinner vi bara en liten del av alla de kritiska metaller och mineral som behövs för att bland annat tillverka elbilar, solceller och vindkraftverk. Efterfrågan beräknas samtidigt mångdubblas om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Förbättrad återvinning, återanvändning och återtillverkning är alla viktiga pusselbitar för att på ett hållbart sätt klara omställningen. Hur kan förutsättningarna för cirkulära material- och produktflöden förbättras?

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här