Workhop kommunal textilinsamling

7 mars 2024 | 09:00 - 11:00
Plats: online Arrangör: Avfall Sverige, Profu, IVL & RISE

Profu, IVL och RISE arbetar med att samla in erfarenheter från kommunal textilinsamling och även blicka framåt mot kommande lagkrav.

Därför vill vi bjuda in er till en workshop och få era synpunkter.

Agenda:

 • Välkomna
 • Kort översikt av svenska textilflöden idag
 • Presentation av intervjustudie kring textilinsamling, t.ex.
  – grad av kontroll över insamling & avsättning
  – typ av insamlingsbehållare
  – förutsättningar i olika typer av kommuner
  – krav, uppföljning och statistik
 • Gruppdiskussioner om hur kommunerna bör involveras i ett framtida producentansvar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här