Symbios 2.0 Finansiering & Omställning

14 november 2023 | 08:30 - 10:00
Plats: online

Vi bjuder in Henrik Blomberg, programansvarig från Tillväxtverket som presenterar Regionalfonden – en fond där olika aktörer som driver projekt inom miljö, klimat, företagande, kompetens eller spjutspetsforskning kan söka medel. Tillväxtverket har som uppdrag att fördela 8 miljarder kronor till projekt som ska leda till investeringar i hållbar utveckling och sysselsättning i hela Sverige. Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

Vi bjuder även in Malin E Johansson, projektledare på RISE för Omställningslyftet. Efter sitt pilotår (2022-2023) har Omställningslyftet hjälpt små och medelstora företag i Sverige att stärka sin konkurrenskraft genom hållbar omställning. Företag i landets alla regioner har fått tillgång till regional coachning och rådgivning samt matchats mot nationell expertis. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här